Aktuálna ponuka

 • Kurz Nový život

Ponúkame farnostiam priestor nášho Centra pre rodinu pre organizovanie kurzu Nový život. Ak by v jednej farnosti nebol dostatočný počet ľudí na tento kurz, môže sa daná farnosť spojiť s ďalšou farnosťou alebo farnosťami. Termín, v ktorom by ste chceli u nás tento kurz mať, je potrebné dohodnúť vopred s Centrom pre rodinu a s Evanjelizačnou školou sv. Mikuláša – www.evskola.sk. Bližšie informácie o kurze sú v Aktivity Centra pre rodinu – Sigord.

______________________________________________________________________________________

 • Kurz manželské večery

Pozývame manželské páry na kurz Manželské večery. Kurz je určený pre všetky manželské páry, ktoré chcú vybudovať pevný a trvalý vzťah, chcú svoje manželstvo zlepšiť, alebo prechádzajú náročným obdobím.

Každé stretnutie začína občerstvením pri sviečke. Nasleduje príhovor, po ktorom majú manželia príležitosť sa spolu porozprávať o téme dňa a o dôležitých otázkach, na ktoré v rýchlosti všedného dňa neostáva čas.

Všetko prebieha v príjemnom prostredí a priateľskej atmosfére. Rešpektujeme súkromie každého páru. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu. O svojom rozhovore v manželskom páre nemusíte nikomu ďalšiemu nič hovoriť.

Kurz, hoc je založený na kresťanských princípoch, veľmi prospeje všetkým manželským párom. Kurz je zložený z 8 stretnutí a začína sa 10.01.2016 o 15:00 hod.

  Témy a dátum kurzu:10. január Budovanie pevných základov

  17. január Umenie komunikácie

  24. január Riešenie konfliktov

  31 január Sila odpustenia

  07. február Rodičia a svokrovci

  14. február Dobrý sex

  21. február Láska v akcii

  28. február Slávnostná záverečná večera

Kurz sa uskutoční v Centre pre rodinu – Sigord, vždy od 15:00 hod. Prihlásiť sa môžete na centrum.rodina@gmail.com, alebo na telefónnom čísle 0903983316, 0903983317.

 • Škola Otcovo srdce „B“ (Father Heart School B)

12. – 17. 02. 2016 - „B“ škola buduje na tom, čo sme prežívali v „A“ škole. V škole „A“ sme si mohli uvedomovať a prežívať lásku nášho nebeského Otca. „B“ škola je zameraná na synovstvo a na každodenné kráčanie v Otcovej láske. Keď poznáme Boha ako milujúceho Otca, vytvára to v nás naozajstne srdce syna. Otcova láska nám prináša naozajstnú identitu synov a dcér.

Podmienkou pre účasť v Škole Otcovo Srdce B, je absolvovanie Školy Otcovho srdca A a tiež je dobré, ak medzi týmito školami je niekoľkomesačný odstup. Príspevok na osobu je 120 €.

 • Kurz prípravy na manželstvo

17.03. – 20.03.2016 - Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac sa o kurze prípravy na manželstvo môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk. Príspevok na osobu je 60€.

 • Kurz Rút

01.04. – 03.04.2016 - Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo. Príspevok je 90€ na manželský pár.

 • Kurz prípravy na manželstvo

28.04. – 01.05.2016 - Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac sa o kurze prípravy na manželstvo môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk. Príspevok na osobu je 60€.

 • Kurz Biblia a peniaze

6.5. – 8.5.2016 – „Nechaj Boha na pokoji, hovoríme o biznise!“ Koľkokrát sme počuli podobné výroky? Aj pre mnohých z nás kresťanov nie je ľahké vybudovať most medzi Božím Slovom a našim finančným životom.

V Biblii je však dva krát viac veršov o peniazoch ako o viere a modlitbe dohromady. Vedeli ste to? Súvislosti medzi Božím Slovom a našimi financiami je viac, ako si často myslíme. Boh nám nepovie, koľko máme investovať do sporiaceho účtu a do akciových trhov, ale podáva nám Božie zásady, ktoré budú usmerňovať náš finančný manažment, vrátane krátkodobých, strednodobých a dlhodobých investícií.Potrebujete zlepšiť svoju finančnú stabilitu? Chcete viac spoznať Božie zásady, ktoré môžu usmerniť vaše finančné hospodárenie? Tento kurz vám k tomu napomôže. To, ako spravujeme svoje peniaze, odhaľuje, kde sa duchovne nachádzame.

_________________________________________________________________

Rodinná Svätá Liturgia

S pravidelnosťou raz v mesiaci Vás pozývame na Rodinnú nedeľnú Sv. Liturgiu v našej Centrovej kaplnke. Čakajú na Vás veselé detské piesne, spoločná modlitba, kázeň prispôsobená deťom, a atmosféra prijatia.

Tešíme sa na Vás.

Najbližšie rodinné sv. Liturgie budú:

28.02.2016 o 9.00 hod.

13.03.2016 o 9.00 hod.

Pol hodiny pred sv. Liturgiou ponúkame sviatosť zmierenia. Po sv. liturgii bude požehnanie detí a tvorivá aktivita pre deti súvisiaca s témou. Pre rodičov sa v čase aktivít ponuka modlitba chvál a modlitba príhovoru.

Zmena v termínoch je možná. Je potrebné sledovať aktuálny termín rodinnej liturgie.

Modlitebná SMS linka

Božie Slovo nás nabáda: “Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.” Gal 6,2 a tiež: “…modlite sa jeden za druhého…” Jak 5,16.

Preto vždy aktuálnou ponukou nášho Centra je modlitba za Vaše úmysly týkajúce sa rodiny. Radi ich zaradíme do našich pravidelných modlitieb a slávení Sv. Liturgie, ak nám ich pošlete na našu modlitebnú SMS linku formou SMSky, v ktorej stručne opíše svoj modlitebný úmysel. Číslo SMS linky je 0904 738 6490904 738 649 .

______________________________

Spôsob prihlasovania a získania bližších informácií je cez emailový alebo telefonický kontakt uvedený v Hlavnom menu v ponuke KONTAKT.

Viac informácií o jednotlivých Aktivitách z tejto ponuky nájdete v Hlavnom menu v ponuke Aktivity

Comments are closed.