Aktuálna ponuka

 • Kurz Nový život

Ponúkame farnostiam priestor nášho Centra pre rodinu pre organizovanie kurzu Nový život. Ak by v jednej farnosti nebol dostatočný počet ľudí na tento kurz, môže sa daná farnosť spojiť s ďalšou farnosťou alebo farnosťami. Termín, v ktorom by ste chceli u nás tento kurz mať, je potrebné dohodnúť vopred s Centrom pre rodinu a s Evanjelizačnou školou sv. Mikuláša – www.evskola.sk. Bližšie informácie o kurze sú v Aktivity Centra pre rodinu – Sigord.

_________________________________________________________________

 • Kongres rodiny

Centrum pre Rodinu Sigord v spolupráci s Gréckokatolíckym arcibiskupstvom organizuje v dňoch 25. – 27.6.2015 Kongres rodiny, na ktorý vás srdečne pozývame.Program kongresu:

Štvrtok 25.6.2015:18.00 hod.  Evanjelizačný koncert skupiny Anastasis

Piatok 26.6.2015: Piatkový program bude prebiehať na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte PU v Prešove. Začiatok programu je o 9.00 hod. a predpokladaný koniec okolo 16.30 hod.

Sobota 27.6.2015: Púť rodín do Ľutiny. Púť bude spojená so stretnutím prvoprijímajúcich deti s o. arcibiskupom.

Podrobný program zverejnime čoskoro, prípadne zašleme na požiadanie. Prihlásiť sa môžete tu.

 • Kurz Samuel

29.05. – 31. 05. 2015 - Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením a tým najlepším vychovávateľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery vlastným deťom. Ide o to ako neprekaziť Bože zámery s našimi ratolesťami. Kurz Samuel Vám pomôže plnšie porozumieť výchove  a odovzdávaniu viery deťom na princípoch Božieho Slova. Cieľom je posilnenie, obnova a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s deťmi. Príspevok je 90€ na manželský pár.

  • Deň rodiny 2015

   7. jún 2015 (13.00 – 19.00) Hlavná ulica v Prešove (v prípade zlého počasia – PKO Čierny orol v Prešove)

   Pozývame rodiny do Prešova na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. júna 2014 na Hlavnej ulici v Prešove s nasledujúcim programom:

   13.00 – 15.00 Deti deťom - program pre deti.

   15.00 – 18.00 O čom je Deň rodiny. Príhovor a vyhlásenie o rodine. Svedectvá rodín. Prezentácia aktivít pre rodiny. Pred­náška.

   18.00 – 19.00 Koncert chvál

   Sprievodné podujatia (15.00 – 18.00): tvorivé dielne, larpový šerm, skauti, nafukovací hrad, trampolína, statická ukážka vojenského, po­licajného a hasičského vozidla, ukážka poskytovania prvej pomoci a iné zaujímavé aktivity a atrakcie.

   • Škola Otcovo srdce – Father Heart School A

   28.6. – 03. 07. 2015 - Z dobroty Božej môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo degradovalo v živote človeka, a preto robí útoky na túto dištanciu. Nielen deti, ale mnoho jedincov vníma vzťah k Bohu cez svojho otca. A tak ak ja vnímam pozemského otca ako vzdialeného, prísneho, neistého … je taký istý Boh !? Daná aktivita, ktorú cirkev v svojej láske ponúka aj cez naše centrum pre rodiny, slúži k obnove a posilneniu vzťahu k Otcovi. Táto škola ponúka autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky voči Tebe. Poď a objav neuveriteľnú slobodu o pravde syna a dcéry. Počas celého týždňa môžeš zažiť teologické a biblické učenie a výklad objavujúci aspekt Božej pravdy, jeho charakteru a osobnosti, ktorý si možno doteraz nepoznal. Objav svoju skutočnú mužskosť a ženskosť vo svetle lásky nebeského Otca.  Táto škola zmení tvoje srdce.

   • Prázdninové týždenné pobyty pre rodiny s deťmi

   12.7. – 18.7.2015 - Pozývame Vás prežiť týždeň v Centre pre rodinu na Sigorde, v spoločenstve ďalších rodín. V rámci programu prázdninového týždňa sme pre Vás pripravili program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne, výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova, či filmové večery a iné aktivity.

   02.08.-08.08.2015 - Druhý prázdninový týždeň pre rodiny s deťmi

   • Voľný termín v Centre pre rodinu na Sigorde

   Ponúkame prietor v Centre pre Rodinu na Sigorde v termíne od 26.7. do 1.8.2015. Tento voľný termín v centre môžete využiť na rodinné tábory, farské aktivity, aktivity rodín,  spoločenstiev a podobné aktivity.

   • Kurz Rút

   25.09. – 27.09.2015 - Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo. Príspevok je 90€ na manželský pár.

   • Kurz Billingsovej ovulačnej metódy

   09. – 11.10.2015 – Centrum pre rodinu na Sigorde Vás pozýva na kurz Billingsovej ovulačnej metódy, ktorý organizuje v spolupráci s Donum vitae. Kurz je určený záujemcom z radov snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov, budúcim lektorom Billingsovej ovulačnej metódy. Privítame všetkých, ktorí chcú poznať tajomstvo zrodu života a získať kľúče od svojej plodnosti, aby mohli vedome spolupracovať s Pánom na stvoriteľskom diele. Na kurz sú pozvaní všetci a zvlášť tí, ktorí chcú spoznať Billingsovú ovulačnú metódu, tiež tí, ktorí si chcú obnoviť certifikat, ale aj tí, ktorí chcú preĺbiť svoje vedomosti z Billingsovej ovulačnej metódy. Tých, ktorí už poznajú túto ovulačnú metódu poprosíme, aby si doniesli svoje záznamy. Príspevok na kurz je 45 €.

   • MMM - Manželstvo Misia Možná

   23.10. – 25.10. 2015 - víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. Víkend je pod vedením známeho slúžiaceho tímu SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie Dolný Kubín. Príspevok je 90 € na manželský pár.

   • Prorocký kurz

   13. – 15.11.2015 – Kurz o prorockých daroch s Brendanom McCaulleyom sa dotýka daru proroctva a používania tohto daru v cirkvi. Počas kurzu bude priestor na individuálne poradenstvo a modlitby, prednášky o prorockých daroch, ako aj chvály a priestor na to, ako slúžiť týmto darom. Príspevok na kurz je 45 €.

   • Kurz Rút

   27.11. – 29.11.2015 - Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo. Príspevok je 90€ na manželský pár.

   _________________________________________________________________

   Rodinná Svätá Liturgia

   S pravidelnosťou raz v mesiaci Vás pozývame na Rodinnú nedeľnú Sv. Liturgiu v našej Centrovej kaplnke. Čakajú na Vás veselé detské piesne, spoločná modlitba, kázeň prispôsobená deťom, a atmosféra prijatia.

   Tešíme sa na Vás.

   Najbližšie rodinné sv. Liturgie budú:

   24.5.2015 o 9:00 hod.

   14.6.2015 o 9:00 hod.

   Po liturgii bude požehnanie detí a tvorivá aktivita pre deti súvisiaca s témou. Pre rodičov sa v čase aktivít ponuka modlitba chvál a modlitba príhovoru.

   Zmena v termínoch je možná. Je potrebné sledovať aktuálny termín rodinnej liturgie.


   Modlitebná SMS linka

   Božie Slovo nás nabáda: “Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.” Gal 6,2 a tiež: “…modlite sa jeden za druhého…” Jak 5,16.

   Preto vždy aktuálnou ponukou nášho Centra je modlitba za Vaše úmysly týkajúce sa rodiny. Radi ich zaradíme do našich pravidelných modlitieb a slávení Sv. Liturgie, ak nám ich pošlete na našu modlitebnú SMS linku formou SMSky, v ktorej stručne opíše svoj modlitebný úmysel. Číslo SMS linky je 0904 738 6490904 738 649 .

   ______________________________

   Spôsob prihlasovania a získania bližších informácií je cez emailový alebo telefonický kontakt uvedený v Hlavnom menu v ponuke KONTAKT.

   Viac informácií o jednotlivých Aktivitách z tejto ponuky nájdete v Hlavnom menu v ponuke Aktivity

   Comments are closed.